Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Portalu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające uniemożliwić udostępnienie danych osobom trzecim. Kontrolujemy ich wykonywanie i nieustannie sprawdzamy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także najrozmaitszych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są dzięki zgodzie wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu urzeczywistniania zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje gromadzenia informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez zbieranie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie dostarczone przez użytkownika.
 6. Dane udostępnione w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego formularza np. w celu zrealizowania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma także możność do edycji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, lub też zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich modyfikacjach będziemy informować w sposób widoczny i prosty.
 10. W Serwisie mogą ukazać się linki do innych witryn. Takie strony internetowe funkcjonują niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób kontrolowane przez serwis punktzaczepienia.pl. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi radzimy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT Z REDAKCJĄ.