Sterowniki PLC i ich zastosowanie

Niniejszy dokument Sterowniki PLC i ich zastosowania zawiera informacje dotyczące następujących tematów: Podstawy systemu zasilania, Rodzaje zasilaczy i paneli zasilających, Sterowniki i czujniki, Urządzenia stycznikowe, Rozruszniki silnikowe i odłączniki. Sterownik PLC jest programowalnym systemem sterowania logicznego. Jego działanie jest zapewniane przez obwody logiczne, które często zawierają timery, liczniki i inne bloki logiczne.

Sterowniki PLC mają szeroki zakres zastosowań

Sterowniki PLC różnią się od systemów przewodowych i mikroprocesorowych tym, że wykorzystują oprogramowanie do nadzorowania procesu produkcji, gromadzenia danych, wykonywania poleceń i monitorowania stanu maszyny. Sterowniki PLC to sterowniki cyfrowe, które można znaleźć w zakładach produkcyjnych, biurach i praktycznie w każdym innym miejscu. Mają długą historię użytkowania, a ich zastosowania wciąż rosną. Sterowniki PLC to rodzina komputerów przemysłowych stosowanych w automatyce. Termin ten jest powszechnie używany do opisania urządzeń łączących sprzęt i oprogramowanie w jedną całość, lokalną dla maszyny lub procesu, którym steruje. Sterowniki PLC są używane w połączeniu z innymi produktami sterowania przemysłowego, takimi jak czujniki, przekaźniki czasowe i silniki. W tym rozdziale omówiono niektóre z najbardziej powszechnych zastosowań sterowników PLC oraz sposoby ich wykorzystania. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie https://pleservice.com/collections/sterowniki-plc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − 5 =