Kontrole szamb – to warto wiedzieć

Dom
punktzaczepienia
Kontrole szamb – to warto wiedzieć
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Szambem nazywany jest zbiornik na nieczystości powstające w gospodarstwach domowych. Szambo jest zbiornikiem bezodpływowym, dlatego konieczne jest jego regularne opróżnianie. Ilość wywożonych nieczystości powinna być zbliżona do wskazywanej przez wodomierz ilości wody pobranej z wodociągu. W przypadku pojawienia się sporych różnic mogą pojawić się problemy.

 

W związku z tym, że wiele szamb istniejących w polskich

gospodarstwach domowych pamięta jeszcze czasy PRL, w ostatnim czasie w całej Polsce nasileniu uległy kontrole tego rodzaju budowli. Przeprowadzać mogą je strażnicy miejscy lub inne jednostki wskazane przez gminy. Osoby upoważnione do kontrolowania szamb sprawdzają przede wszystkim ich szczelność oraz częstotliwość wywożenia nieczystości przez gospodarstwa domowe. Właściciel nieruchomości, która nie została podłączona do publicznej sieci kanalizacyjnej i zadeklarowała korzystanie z szamba musi posiadać umowę z uprawnioną firmą na wywóz ścieków. Poza samą umową na wywóz nieczystości konieczne jest także okazanie się rachunkami potwierdzającymi wykonanie usługi. Brak tego rodzaju dokumentacji może skutkować nałożeniem przez upoważnione organy kar finansowych, przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Restrykcyjne przestrzeganie przepisów związanych z wywozem nieczystości z szamb ma na celu poprawę jakości wód gruntowych oraz środowiska naturalnego. Nieszczelne szambo, które posiada dziury lub celowo zostało pozbawione dna stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ścieki wydostające się z nieszczelnego zbiornika mogą spowodować skażenie wody bakteriami coli i zatrucie lokalnej społeczności. Wzmożone kontrole mają również za zadanie wykrycie nielegalnie istniejących instalacji, w których ścieki odprowadzane są do rowów melioracyjnych, jezior, studzienek kanalizacyjnych, bądź kolektorów deszczowych. Kontrolerzy wykonują swoje prace w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zobowiązują właścicieli nieruchomości wyposażonych w szamba do ich regularnego opróżniania.

Jeśli planujesz założyć szambo i szukasz odpowiedniej firmy, to warto rozeznać się w Internecie. Sprawdź przykładowe oferty: “szamba betonowe Ostrów Wielkopolski”, “szamba betonowe Rybnik”.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Czym są sterowniki PLC?
Czym są sterowniki PLC?
Sterowanie maszynami i urządzeniami Sterowniki PLC to grupa urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie pracą różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Skrót PLC […]
Polecamy