Czym się charakteryzują badania nieniszczące i do czego służą?

Materiały stosowane w przemyśle budowlanym, stoczniowym, czy też energetycznym i tworzone przy ich użyciu konstrukcje muszą charakteryzować się trwałością i wytrzymałością. W celu wykrycia ewentualnych wad i usterek przeprowadza się różnego rodzaju badania. Do najczęściej stosowanych zalicza się badania nieniszczące.

Rodzaje badań nieniszczących

Badania nieniszczące oznaczane są również skrótem NDT (non destructive testing). Ich wykonanie pozwala uzyskać szczegółowe informacje o materiale lub całej konstrukcji w sposób niedestrukcyjny. Oznacza to, że w wyniku przeprowadzonych czynności nie dochodzi do żadnych stałych zmian w cechach użytkowych przedmiotu badań. Wyróżnia się kilka rodzajów badań o charakterze nieniszczącym. Do najczęściej stosowanych zaliczyć należy metodę wizualną, penetracyjną, ultradźwiękową lub radiograficzną. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są między innymi na poszczególnej witrynie internetowej https://ndtgorka.com.pl/

Zastosowanie badań NDT

Badania nieniszczące najczęściej wykorzystywane są do sprawdzania trwałości konstrukcji metalowych. Dzięki nim możliwe jest wykrycie wad występujących na spawach, lutach, odkuwkach lub odlewach. Przeprowadzone czynności pozwalają wykryć różnego rodzaju nieciągłości materiałowe, a także występujące wżery bez konieczności demontażu konstrukcji. Metody NDT coraz częściej wykorzystywane są także do badania materiałów niemetalicznych, takich jak polimery, laminaty, czy też betonowe prefabrykaty. Prawidłowo wykonane czynności pozwalają na szybkie usunięcie awarii i niedopuszczenie do uszkodzenia całej konstrukcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 − 3 =