Postępowanie windykacyjne – jakie czynności należy wtedy podjąć

Windykacja to proces, który może składać się z kilku etapów, których celem jest odzyskanie należnych płatności od dłużnika. Czynności te mogą być podejmowane przez wierzyciela lub osoby go reprezentujące, w tym kancelarie windykacyjne. Podstawą do rozpoczęcia tychże czynności jest nieuregulowany dług na chwilę rozpoczęcia procesu windykacyjnego.

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności osoby zainteresowane odbywają między sobą negocjacje mające na celu ustalenie warunków spłaty zadłużenia. Na tym etapie mogą ustalić akceptowalne dla obu stron warunki. Warto zdawać sobie sprawę, że windykacja może być wykonana na dwa sposoby. Pierwszym jest etap przedsądowy (polubowny), a drugim postępowanie sądowe. Dopiero w przypadku długotrwałego braku spłaty zadłużenia sprawa może zostać przekazana do komornika, który rozpoczyna egzekucję komorniczą. Warto podkreślić, że obie strony powinny być zainteresowane porozumieniem już na etapie polubownym, zanim sprawa trafi do sądu. Dlaczego? Zakończenie czynności windykacyjnych przed rozpoczęciem postępowania sądowego pozwala skrócić czas, a przede wszystkim zaoszczędzić pieniądze. Postępowanie sądowe jest nie tylko czasochłonne, ale również bardzo kosztowne. Warto również podkreślić rolę specjalistów w procesie windykacyjnym, którzy mając odpowiednie narzędzia i metody, potrafią rozwiązać problem w taki sposób, aby zachować dobre relacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Jak widać postępowanie może mieć różny przebieg, który zależy głównie od postępowania dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 20 =