Zasady franczyzy

Osoby pragnące założyć własną firmę powinny koniecznie zastanowić się nad franczyzą. Polega ona na nawiązaniu ścisłej współpracy z podmiotem zewnętrznym, który posiada już rozpoznawalną markę oraz dysponuje sprawdzonym modelem biznesowym. Dzięki jego pomocy działalność jest obarczona jedynie minimalnym ryzykiem niepowodzenia, choć należy jednocześnie podkreślić, że trzeba się tutaj liczyć z wieloma kompromisami i wyrzeczeniami. Obecnie niezwykle popularna jest m.in. franczyza EMS, czyli prowadzenie studia treningowego oferującego ćwiczenia fizyczne z wykorzystaniem metody elektrostymulacji mięśniowej.

Umowa określająca prawa i obowiązki to podstawa

Franczyza opiera się na przekazaniu danemu przedsiębiorcy przez uznaną na rynku firmę niezbędnej wiedzy, technologii oraz prawa do używania znaku towarowego i nazwy w zamian za comiesięczne wynagrodzenie w ustalonej wysokości (stanowi ono procent zysków). Zazwyczaj zachodzi też konieczność uiszczenia jednorazowej opłaty licencyjnej. Pomiędzy dwoma podmiotami zawierana jest zawsze szczegółowa umowa obejmująca warunki współpracy, a także obowiązki każdej ze stron. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje franczyzy – handlową (zwaną inaczej dystrybucyjną) oraz usługową.

Ta pierwsza opiera się na sprzedawaniu klientom różnorodnych towarów udostępnianych przez franczyzodawcę. Produkt jest przeważnie własnością firmy zewnętrznej do chwili jego zakupu przez konsumenta. Z kolei w ramach modelu usługowego podmiot podległy otrzymuje pełne prawo do wykonywania konkretnej usługi – łącznie ze wsparciem szkoleniowym. Dodajmy, że franczyza doskonale funkcjonuje w branży gastronomicznej, edukacyjnej, paliwowej, finansowej, kosmetycznej, farmaceutycznej, turystycznej oraz biżuteryjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dziewięć − jeden =